HOME

КОМПЛЕКС ФОИ®, версия 7
"Фирма = Организация + Информация" ®


Автоматично инсталиране или обновяване
За да инсталирате или обновите Комплекс ФОИ, активирайте иконата вляво и след това изберете OPEN и/или RUN.

Инсталирането/обновяването на системите от Комплекс ФОИ се извършва много лесно.
След извършване на първична инсталация се изисква да се попълни паспорт на инсталацията, който се записва в шифрован лицензионен файл.
Името и пътят до лицензионния файл се показват на екрана.
Инсталациите в дадена фирма следва да се номерират последователно без повторение на номерата.
Номерирането се извършва от самия клиент като следва да се помни на кой компютър кой номер е бил назначен.
Съответният номер се записва в полето "уникален номер на инсталацията".
Модулите от Комплекс ФОИ, които се ползват на дадения компютър, следва да се отметнат с натискане на "Enter" в полетата на "Заявка за ползване на модули от Комплекс ФОИ".

Системите работят в демонстрационен режим докато не получат лицензионни кодове.
Лицензионният файл се формира в директория \FOI7 на диска, върху който се намира инсталацията, а името му представлява кодирания ЕИК на клиента с опашка - поредния номер на инсталацията следван от знака "$".
За получаването на лицензионни кодове прикачете лицензионния файл в писмо и го изпратете по електронната поща на Вашия дилър или на адрес:
mitova@foibg.com.
Паралелно с това се свържете с вашия дилър или се обадете на Валерия Митова, тел. 0878-89-07-09.

За обновяване и абонаментна поддръжка за 2013та година се свържете с Вашия дилър или се обадете на Валерия Митова, тел. 0878-89-07-09.


От 2013та година в новите версии на системите е вграден механизъм за следене на актуалността на клиентските абонаменти.
Ако сте прекратили абонамента си, не обновявайте Комплекса за да запазите работоспособността на версиите на системите, за които сте имали лиценз!

 Информация за новостите в системите може да се получи след обновяване от
"главно меню -> документация и лицензиране -> новости в системата"