HOME

КОМПЛЕКС ФОИ®

"Фирма = Организация + Информация" ®

 

ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ЕДНА ИНСТАЛАЦИЯ:

 системи

единична цена в лева
Двустранно счетоводство  390
Заплати и личен състав  490
Граждански договори  280
Склад и фактуриране  330
Дълготрайни активи  170
Банкови пл. документи    90
Инкасо – В и К 1615

Цените в таблицата са за един лиценз на една инсталация на дадена система.
При покупка на три и повече системи или инсталации, както и за постоянни клиенти се начисляват стимулиращи търговски отстъпки.

Цените са в лева за клиенти, нерегистрирани по ДДС. За клиенти, регистрирани по ДДС, допълнително се начислява върху цената 20% ДДС.

В цените на лицензите не се включват цени за обучение, консултации и внедряване. Те се заплащат допълнително съгласно цените по-долу.

Производителят си запазва правото да променя цените в тази ценова листа без специално уведомление.

От дистрибутивните носители или от този сайт е възможно да се направят неограничен брой инсталации, които работят в демонстрационен режим. Лицензирането може да стане по телефон или чрез заявка в интернет от следната връзка - щракнете тук: лицензиране през интернет

След закупуване и получаване на лиценз за ползване, системите се превключват в нормален работен режим. Един лиценз означава, че съответната система е закупена за ползване само на един компютър, независимо дали този компютър е в мрежа или не. За работа в мрежа се закупуват толкова лицензи, колкото точки ще се обслужват. Това не касае потребителските данни:  те могат да се разполагат на произволни места в компютърната мрежа и да са достъпни от всяка точка на мрежата.

Лицензите са с шестмесечен гаранционен период. През този период новите версии (ъпгрейт) на програмните системи от Комплекс ФОИ се получават безплатно. След изтичане на гаранционния период на лицензираните системи, той може да бъде продължен чрез закупуване на поддръжка по цени, които са с търговска отстъпка от началната цена. При прекъсване на поддръжката за срок по-голям от три месеца се губи правото на търговски отстъпки.

Ползването на стари версии на програмни продукти с изтекъл гаранционен период и без поддръжка от производителя е на отговорността на потребителя - макар и работещи, като правило те вече не съответствуват на законовите норми и техническата среда.

 

ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ, ПОДДРЪЖКА:

На инсталации лицензирани за текущата версия на Комплекс ФОИ:

от експерт: 45.00 лв./час
от консултант: 30.00 лв./час

На инсталации със стари лицензи:

от експерт: 90.00 лв./час
от консултант: 60.00 лв./час

 

ПОСЕЩЕНИЯ:

В гаранционния срок

в същия град: 5.00 лв.
в друго населено място: Пътни, дневни, квартирни

Извън гаранционния срок

в същия град: 10.00 лв.
в друго населено място: Пътни, дневни, квартирни