7. Рекапитулации

След изчислението на заплатите, отпечатването на  ведомостта и проверката й, следва да се отпечатат рекапитулациите. Това става с вариантите на функцията "Рекапитулации". Рекапитулация може да се отпечатва както за едно лице, така и за цял отдел, цех, звено, бригада или за целия персонал на фирмата.

 

1. Отпечатване на рекапитулация целия персонал:

 

FOI7_w

 

Рекапитулация

 

 

aa

  Персонал на фирмата 

aaa

klavish tab

aaa

Рекапитулации

aaa

Изберете форма на рекапитулация от списъка с варианти

изберете от главното меню "Персонал на фирмата";
Натиснете клавиша klavish tab;
от появилото се подменю изберете функцията "Рекапитулации";
появява се списък с различни форми на рекапитулации, от който трябва да изберете подходящия вариант;
в резултат може да отпечатате автоматично формираната рекапитулация в избраната от вас форма (на екран 7.А. са различните форми)

 

екран 7.А.

clip0140

 

2. Когато искате да отпечатате рекапитулация за отдел, цех, звено, бригада - след избора на "Персонал на фирмата" се избира съответния отдел, цех, звено, бригада, след това се натиска клавиша klavish tab и се изпълнява функцията "Рекапитулации".

 

3. Когато рекапитулацията е за отделно лице, първо се позиционира върху името на лицето и се натиска enter1. След това от появилото се меню се избира "Рекапитулации".

 

Вижте:

7.1. Обща рекапитулация

7.2. Рекапитулации по пера

7.3. Рекапитулации по отсъствия

7.4. Рекапитулации за статистиката

7.5. Други рекапитулации