8.3. Подаване на Декларация образец 6

Декларация образец 6 отразява плащанията на фирмата към бюджета през избрания месец. Така например, ако заплатите за януари са платени през месец февруари, подаваната през февруари Декларация обр. 6 ще обхваща данните от ведомостта за заплати през януари. Ако фирмата е забавила плащанията за три поредни месеца - например януари, февруари и март, и плаща чак през април, тогава подаваната през април Декларация обр. 6 ще съдържа данните от ведомостите за заплати от януари, февруари и март.

 

Затова преди да пристъпите към формирането на Декларация обр. 6 уточнете месеца, през който ще я подавате. Направете този месец активен за системата и чак тогава изпълнете действията за формиране и подаване на декларацията. За да може да направите месеца активен, предварително трябва да сте приключили работата с личния състав в предходния месец (12.1. Приключване на месеца), иначе системата няма да ви допусне да смените месеца.

 

FOI7_w

 

Подаване на Декларация образец 6 към НАП

 

 

 

 

aaa

Избор на активен месец

aaa

  Персонал на фирмата 

aaa

klavish tab

aaa

Формиране на данни към НАП и НОИ

aaa

Декларация 6 - изчисляване на дължими вноски за месеца

aaa

Декларация 6 - редактиране данните на дискета

aaa

clip0152

aaa

Разпечатка на Декларация 6 на бланка

aaa

Приемо-предавателен протокол за Декларация 6

Направете активен за системата месеца, през който подавате Декларация 6;
от главното меню изберете "Персонал на фирмата";
веднага натиснете клавиша "Tab";
от менюто изберете "Формиране на данни към НАП и НОИ";
от подменюто изберете "Декларация 6 - изчисляване на дължими вноски за месеца" - за да се извърши тази функция, трябва да има поставена дискета, на която да се запишат автоматично данните;
на екрана се появява съобщение кои месеци ще обхваща Декларация 6 (плащанията за кои месеци стават през текущия);
върнете се в подменюто и изберете "Декларация 6 - редактиране данните на дискета;
след проверката на данните избирате червеното поле "Процедури" в долния десен ъгъл на екрана;
от появилото се подменю изберете "Разпечатка на Декларация 6 на бланка" и отпечатайте декларацията;
След това отпечатайте и приемо-предавателния протокол;
Така подготвените данни на дискетата, заедно с приемо-предавателния протокол подайте в териториалното подразделение на НАП или по интернет към сайта на НАП, чрез електронен подпис.

 

 

 

Пример: Заплатите за м. февруари 2008 г. на "Друга фирма" ООД са платени на 10.03.2008 г. Формирайте данните за Декларация образец 6 на дискета и ги подгответе за подаване в НАП.

 

Декларация образец 6, която фирмата подава към НАП през март,  ще включва данните от ведомостта на фирмата за месец февруари.

 

Действията са следните:

 

aaa

  Персонал на фирмата 

aaa

klavish tab

aaa

Формиране на данни към НАП и НОИ

 

 

 

 

На екрана (екран 8.1.3.А.) се появява следното подменю:

 

екран 8.1.3.А.

clip0156

 

От менюто на изберете:

aaa

Декларация 6 - изчисляване на дължими вноски за месеца

В резултат системата се подготвя да запише върху дискета данните за Декл. обр. 6. Ако не е поставена дискета в устройството - има указание да я поставите там - на екран 8.1.3.Б.

 

екран 8.1.3.Б.

clip0157

 

След като запише данните на дискетата, системата показва съобщение, от ведомостите за кои месеци ще се формира Декларация обр. 6. В случая - от ведомостта за месец февруари - на екран 8.1.3.В.

 

екран 8.1.3.В.

clip0158

 

След това от менюто на екран 8.2.3.А. изберете:

aaa

Декларация 6 - редактиране данните на дискета

 

В резултат системата показва данните върху дискетата, във вида,на екран 8.1.3.Г.

 

екран 8.1.3.Г.

clip0159

 

Тук може да редактирате подаваните данни.

 

Следва избора на:

aaa

clip0152

 

Появява се ново подменю - на екран 8.1.3.Д.

 

 

екран 8.1.3.Д.

clip0160

 

Изберете от него:

aaa

Разпечатка на Декларация 6 на бланка

 

В резултат на екран 8.1.3.Е. системата показва вида на Декларация обр. 6 на хартиен носител и може да я отпечатате.

 

екран 8.1.3.Е.

clip0161