1. Начало
1.1. Навигация. Eзик за кратко описание на действията
1.2. Вход в "Граждански договори"
2. Архив на фирмата
2.1. Създаване, избор и настройка на архив на фирмата
2.1.1. Обща информация за фирмата
2.1.2. Параметри
2.1.3. Календар
2.1.4. Проценти
2.1.5. Шаблон за контировки
2.1.6. Поредност на документите от гражданските договори
2.1.7. Документи и пренос
2.2. Действия с архиви
2.2.1. Създаване на нов архив
2.2.2. Копиране на архив
2.2.3. Изтриване на архив
3. БЪРЗ СТАРТ В ГРАЖДАНСКИТЕ ДОГОВОРИ
4. Въвеждане и отпечатване на граждански договори
4.1. Номер и дата
4.2. Данни за изпълнителя
4.2.1. Въвеждане на данни за изпълнителя
4.2.2. Редактиране на данните за изпълнителя
4.2.3. Изтриване на данни за изпълнителя
4.2.4. Специални клавиши F5, F6, F9
4.3. Предмет на договора, срок, възнаграждение
4.4. Сметка № ... / дата на плащане
4.5. Авансов ДОД, осигурителни вноски и сума за получаване
4.6. Отпечатване на гражданския договор
4.7. Пренасяне на информация в система "Анализ"
5. Номенклатурен архив свързан с гражданските договори
5.1. Номенклатура "10. Сътрудници - гражд.договори"
5.2. Създаване на номеклатура "Предмет на договора"
5.3. Номенклатура на разходите по направления
5.4. Номенклатура на разходите по видове
6. Формиране на данни за НАП
6.1. Декларация образец 1
6.1.1. Декларация образец 1 - корекция
6.1.2. Декларация образец 1 - заличаване
6.2. Връзка на "Граждански доровори" със "Заплати и личен състав"
6.3. Декларация образец 6
7. Копиране, преместване и изтриване на граждански договори
7.1. Маркиране
7.2. Копиране на граждански договори
7.3. Преместване на граждански договори
7.4. Изтриване на граждански договори
8. Справки
8.1. Записване на условие, примери
8.1.1. Условия за текстови данни
8.1.2. Условия за числови данни и дати
9. Хонорарни списъци
9.1. Създаване на хонорарни списъци
9.2. Граждански договори свързани с хонорарните списъци
9.3. Справки по хонорарните списъци

© 2009 FOI Consult